Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ)

 1. Οργανισμός
 2. 1943
 3. 1947
 4. Ένοπλες οργανώσεις της Αριστεράς
 5. Ένοπλα σώματα και μονάδες Αριστεράς - Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα (ΜΛΑ)
  1. Στενή Αυτοάμυνα Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) Θεσσαλονίκης
  1. Τσιρώνης, Νίκος
  2. Μουτσογιάννης, Ευστράτιος Ι. (1926-)
  3. Πεχτασίδης, Μιχάλης
  1. Η Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (Ο.Π.Λ.Α.) ήταν μια ένοπλη οργάνωση, με καθήκοντα ασφαλείας, συλλογής πληροφοριών και εκτέλεσης ειδικών αποστολών, που έδρασε στις πόλεις της Ελλάδας από το 1943 μέχρι το 1947, ήτοι στην Κατοχή, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

   Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς δημιουργήθηκε η ΟΠΛΑ, αλλά η δράση της ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού του 1943. Την άνοιξη του 1944, όταν το ΕΑΜ συγκρότησε την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) με αξιώσεις κυβερνητικής εξουσίας, η οργάνωση επίσημα διαλύθηκε και ενσωματώθηκε στην Εθνική Πολιτοφυλακή, που ήταν το ένοπλο σώμα ασφαλείας της ΠΕΕΑ, αλλά η ονομασία «ΟΠΛΑ» συνέχισε να χρησιμοποιείται ευρέως.[1] Το 1947, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, η ηγεσία του ΚΚΕ δημιούργησε στη θέση της την Λαϊκή Πολιτοφυλακή.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 16:04, 14 Ιανουαρίου 2017)
  1. Q3557425 ⟶ Πατήστε εδώ
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA