Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

  1. Οργανισμός
  2. Καλαμάτα
  3. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  4. Επίσημη ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
    1. 57086 ⟶ Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
    1. 131398461 (Corporate) ⟶ Laikē Vivliothēkē Kalamatas
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA