Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα - Καλαμάτα: Αυτοεκδόσεις, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μυριβήλης, Στράτης (1890-1969)
  1. Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
  1. Καλαμάτα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1948