Ο συμμοριτοπόλεμος εις την Ναυπακτίαν : η δράσις, οι αγώνες και αι θυσίαι του 6ου τάγματος χωροφυλακής, των σταθμών και αποσπασμάτων χωροφυλακής, του στρατού, των ΜΕΑ και η αντίστασις του άμαχου πληθυσμού - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 1959.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Δημόπουλος, Νικόλαος Χαρ.
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1959