Ο συμμοριτοπόλεμος εις την Ναυπακτίαν : η δράσις, οι αγώνες και αι θυσίαι του 6ου τάγματος χωροφυλακής, των σταθμών και αποσπασμάτων χωροφυλακής, του στρατού, των ΜΕΑ και η αντίστασις του άμαχου πληθυσμού - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, 1959.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Χωρίς τόπο
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1959