Παπαχρήστου, Επαμεινώνδας Ι. Στα χρόνια του ηρωισμού και της θυσίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαχρήστου, Επαμεινώνδας Ι.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2004
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παπαχρήστου, Απόστολος Ι. [Τσακάλωφ] (1909-1981)
  1. W0551
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA