Παπανικολάου, Χρίστος Ν. Η Ναυπακτία στο δύσκολο και ανηφορικό δρόμο του έθνους κατά τα έτη 1940-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπανικολάου, Χρίστος Ν. (1909-1984)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1969
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ναύπακτος
  2. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0554
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA