Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ. Πέραν από το καθήκον : Παπα-Θανάσης Πιάς (1894-1947)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ. (1944-2006)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1990
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Βιογραφίες
  1. Πιάς, Αθανάσιος (1894-1947)
  1. W0555
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA