Ο άγνωστος εθνομάρτυρας και ιερομάρτυρας ιερέας Αθανάσιος Πιάς (1894-1947) - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1991.

  1. Έκδοση
    1. Καραγιάννης, Αναστάσιος Κ.
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  2. 1991