Καραγιάννης, Αναστάσιος Κ. Ο άγνωστος εθνομάρτυρας και ιερομάρτυρας ιερέας Αθανάσιος Πιάς (1894-1947)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καραγιάννης, Αναστάσιος Κ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1991
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Βιογραφίες
  1. Πιάς, Αθανάσιος (1894-1947)
  1. W0556
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA