Βαστάκης, Κωνσταντίνος Δ. Η προσφορά της εκκλησίας στη δεκαετία του '40

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βαστάκης, Κωνσταντίνος Δ., Πρωτοπρεσβύτερος (1926-2017)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1996
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικές δολοφονίες
  2. Εκκλησιαστικές διαστάσεις
  1. W0558
  1. Οι περίοδοι κρίσης φανερώνουν το ποιόν ενός ανθρώπου ή ενός έθνους. Ξεδιπλώνουν τις μεγαλειώδεις πλευρές του ή τις δαιμονικές όψεις του. Αυτές οι περίοδοι αφήνουν το αποτύπωμά τους στη ροή της Ιστορίας. Μια τέτοια περίοδο, 1940 έως 1949, εξετάζει, το παρόν βιβλίο, μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρίσμα. Την προσφορά αίματος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Τους δολοφονημένους Ιερείς και Μοναχούς, θύματα απ' όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος. Δολοφόνους και εκτελεστές συναντάμε παντού· και στις μοναρχίες, και στις δημοκρατίες και στην ιερά εξέταση, και σε άφρονες εισβολείς κατακτητές, και σε κομμουνιστές, και σε αντι-κομμουνιστές, και σε μουσουλμάνους. Άρα δεν είναι το πολιτικό σχήμα ή η θρησκευτική κοινότητα που δημιουργεί εκτελεστές.
   Είναι η εσώτερη φύση κάποιων συγκεκριμένων τύπων ανθρώπου.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA