Εκτελεσθέντες κληρικοί της ορθοδόξου εκκλησίας της Ελλάδος κατά την δεκαετίαν 1940-1949 - 2η έκδοση. - Αθήνα: Παρρησία, 2011.

 1. Έκδοση
  1. Εκκλησιαστικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές δολοφονίες
  1. Βαστάκης, Κωνσταντίνος Δ., Πρωτοπρεσβύτερος (1926-2017)
 2. 2η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Παρρησία
 3. 2011
 4. 175 σελίδες 24 εκατοστά
 5. 978-960-696-080-2
  1. [...] Η παρούσα συγγραφή έχει χαρακτήρα συλλογής και απόδοσης τιμής. Περιληπτικά και όσο επιτρέπει ο περιορισμένος όγκος ενός βιβλίου, εντοπίζει τα καίρια σημεία στην ζωή καθενός εκτελεσμένου μάρτυρα, μέχρι το σημείο - ορόσημο της τελευταίας του ματιάς στον κόσμο. Ιδιαίτερα ας προσέξουμε πως οι εκτελεσθέντες είναι ενδεδυμένοι το Ιερατικό Σχήμα, κατά τεκμήριο άνθρωποι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο και με επίγνωση της ανάγκης γι' ανύψωση και καλλιέργεια του εαυτού τους. Η αναφορά τους είναι μια απότιση φόρου τιμής στην αγάπη τους για την Πατρίδα και την Εκκλησία. Η απαρίθμησή τους είναι μια περιγραφή της συλλογικής ψυχής, καθώς αγωνίζεται για την Πατρώα Γη και τα ιδανικά της. Και όχι στην θεωρία και με λόγια του αέρα, αλλά στην πράξη και με το ύψιστο τίμημα.

   Στην σημερινή εποχή ο πόλεμος συνεχίζεται με την διπλωματία. Όσα έζησε ο Ελληνικός λαός το 1940-49 τα βλέπουμε ή τα ακούμε γύρω μας. Ίσως και να μας κτυπούν την πόρτα. Δεν φοβόμαστε. Δεν μας πτοεί τίποτε. Γύρω μας στέκουν αμύντορες και υπερασπιστές όλοι οι μυριάδες που έχυσαν ίδρωτα και αίμα στην Γη των προγόνων τους...

   Ένα ελάχιστο ιστορικό αποτύπωμα, είναι αυτό που ακολουθεί...

   (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

   Biblionet
 6. W0558-02
 7. Original: AltSol Company - Rules: RDA