Οι τελευταίοι Οθωμανοί : η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1940-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Νιάρχος, Γιώργος
  2. Μαμαρέλης, Αργύρης
  3. Παπαδημητρίου, Δημήτρης (1972-)
  4. Featherstone, Kevin (1955-)
  1. Νιάρχος, Γιώργος
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 4. 2013
  1. Κατάλογος παραθεμάτων - Κατάλογος πινάκων - Κατάλογος χαρτών - Κατάλογος εικόνων - Κατάλογος συντομογραφιών - Κατάλογος τοπωνυμίων - Πρόλογος - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 2. Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΠΙΣΩ - 3. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ - 4. Η "ΛΕΥΚΗ" ΘΑΛΑΣΣΑ (BELOMORIE) - 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - 6. ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ - 7. CEKIC ILE ORS  ARASINDA (ΜΕΤΑΞΥ ΣΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΜΟΝΟΣ) - 8. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ - 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Πηγές - 
   Ευρετήριο