Τα πιο πολλά βασανιστήρια τα πέρασε μια Τασούλα : οι μαρτυρίες της Τασούλας Μουτάκη και του Ηλία Ιωαννάκη για την 7η Μεραρχία του ΔΣΕ στη Θράκη, την υπερορία και τον επαναπατρισμό - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2018.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
  2. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  3. Μποντίλα, Μαρία
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 4. 2018
  1. Πρόλογος - Εισαγωγικά (Κ. Τσέκου) - Η μαρτυρία της Τασούλας Μουτάκη - Η μαρτυρία του Ηλία Ιωαννάκη - Μια ιστορία από τα κάτω - κάτω (Β. Δαλκαβούκης) - Ο άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο μόνο με το Κόμμα και μέσω του Κόμματος... (Μ. Μποντίλα) - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο κυρίων ονομάτων - Ευρετήριο όρων - 
   Παράρτημα - Προεκλογικό φυλλάδιο με το βιογραφικό σημείωμα του Ηλία Ιωαννάκη - Δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας για τον Ηλία Ιωαννάκη - Βιογραφικά των επιμελητών