Τσέκου, Κατερίνα Θ. Τα πιο πολλά βασανιστήρια τα πέρασε μια Τασούλα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
  2. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  3. Μποντίλα, Μαρία
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2018
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Θράκη
  2. Βουλγαρία
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. VII Μεραρχία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Πολιτικοί πρόσφυγες
  3. Μουτάκη, Αναστασία [Τασούλα] (1930-) -- Συνεντεύξεις
  4. Ιωαννάκης, Ηλίας Δ. (1961-) -- Συνεντεύξεις
  1. W0569
  1. Το βιβλίο εντάσσεται σ' ένα συνολικότερο εκδοτικό εγχείρημα που επιχειρεί να δώσει λόγο -και να υποστηρίξει με επιστημονικό τρόπο την ανάγκη αυτή- σε μια σειρά από μαρτυρίες που δεν έχουν βρει ακόμη τη θέση τους στον δημόσιο λόγο για τη δεκαετία του 1940, καθώς δεν έχουν σχηματιστεί ακόμη οι ανάλογες "κοινότητες μνήμης" που θα τις διαχειριστούν και θα τις μετασχηματίσουν σ' ένα αφήγημα δίπλα στα υπόλοιπα. Αυτή ακριβώς η κατάσταση -μια κατάσταση "οριακότητας", όπως θα την προσδιορίζαμε με ανθρωπολογικούς όρους, δηλαδή απουσίας ταξινόμησης- είναι που καθιστά τις συγκεκριμένες μαρτυρίες "οριακές", και κατά συνέπεια ονοματοθετεί και τη συνολική εκδοτική απόπειρα ως "σειρά".
   Η πρώτη διπλή μαρτυρία, που κατατίθεται στο πρώτο βιβλίο της σειράς, αφορά την 7η Μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που έδρασε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και σημαδεύτηκε από τα βασανιστήρια που υπέστησαν συγκεκριμένοι μαχητές από τους συντρόφους τους. Παρά το γεγονός ότι για τα βασανιστήρια αυτά έχουν ειπωθεί αρκετά, από τις αφηγήσεις των δύο πρωταγωνιστών αυτού του βιβλίου διαφαίνεται η απουσία μιας "κοινότητας μνήμης" που να έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά το τραύμα τόσο των ίδιων των θυμάτων των βασανιστηρίων όσο και της "κρίσιμης" (όπως μας επισημαίνει η σχετική βιβλιογραφία) δεύτερης γενιάς. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Πολιτεία
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA