Ο Πολύδωρος θυμάται - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ιστορικές εκδόσεις, 1990.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Δανιηλίδης, Πολύδωρος (1899-1989)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ιστορικές εκδόσεις
  4. 1990