Ιωάννου, Δημήτρης. Λοκατζήδες εναντίον Συμμοριτών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ιωάννου, Δημήτρης
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Λόχος Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ)
  1. W0571
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA