Αραμπατζής, Γεώργιος Διον. (1942-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1942
 3. Οφρύνιο Παγγαίου
 4. Έλληνας
 5. Στρατιωτικός
 6. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
 7. Αντιστράτηγος στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς
 8. Άνδρας
  1. Ο αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Αραμπατζής γεννήθηκε στο Οφρύνιο Καβάλας το 1942. Το 1966 αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) ως ανθυπολοχαγός πεζικού. Το 1969 τοποθετήθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις, όπου και υπηρέτησε επί εικοσιένα χρόνια, από τα οποία τα δέκα σε μονάδες αλεξιπτωτιστών. Υπήρξε διοικητής του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ), διοικητής του 505 Τάγματος Πεζοναυτών και, τέλος, διοικητής του 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. Το Μάρτιο του 1994 προήχθη στο βαθμό του ταξιάρχου και τοποθετήθηκε στην ΙΧ μεραρχία πεζικού ως υποδιοικητής.
   Φοίτησε σ' όλα τα σχολεία επιμόρφωσης του όπλου του και των Ειδικών Δυνάμεων καθώς και στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου και Σχολή Εθνικής Άμυνας, από τις οποίες αποφοίτησε με άριστα. Τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος και της τιμής, του Ταξιάρχη του Τάγματος και της Τιμής, το Μετάλλιο υπηρεσιών αξιωματικού επιτελούς Β' τάξεως και τα Μετάλλια Ευδοκίμου Διοικήσεως Α' και Β' τάξεως. Με τις ετήσιες κρίσεις του Μαρτίου του 1996 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστρατήγου ως "ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του". Το 2004, μετά από αναφορά του στο Γενικό Επιτελείο Στρατού επανακρίθηκε και προήχθη στο βαθμό του αντιστρατήγου.

   Biblionet
  1. au.55026 ⟶ Αραμπατζής, Γεώργιος Δ.
  1. 262311266 (Personal) ⟶ Arampatzēs, Geōrgios Dion., 1942-
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA