Κοντού, Φωτεινή Κ.

  1. Πρόσωπο
  2. 1931
  3. Τραπεζάκι
  4. Ελληνίδα
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)