Τα πέτρινα χρόνια 1948-1949 - 1η έκδοση. - Άρτα: Αυτοεκδόσεις, 2017.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κοντού, Φωτεινή Κ.
  3. 1η έκδοση
    1. Άρτα
    1. Αυτοεκδόσεις
  4. 2017