Κωνσταντινίδης, Στάθης [Χασιλάς] (1902-1987)

  1. Πρόσωπο
  2. 1902
  3. 1987
  4. Κοβ Τεπέ (Τουρκία)
  5. Έλληνας
    1. Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Ευσ. (1937-2015)
    1. Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος Ακριτών [ΕΣΕΑ]