Κωνσταντινίδης, Στάθης [Χασιλάς] (1902-1987)

 1. Πρόσωπο
 2. 1902
 3. 1987
 4. Κοβ Τεπέ (Τουρκία)
 5. Κλείτος Κοζάνης
 6. Έλληνας
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Εθνικοφροσύνη
 9. Μέλη ενόπλων παρακρατικών ομάδων
 10. Άνδρας
  1. Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Ευσ. (1937-2015)
  1. Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος Ακριτών [ΕΣΕΑ]
  1. Ο Στάθης Κωνσταντινίδης [Χασιλάς] υποστήριξε, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, τις εθνικόφρονες δυνάμεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1947 εκλέχθηκε αρχηγός της τοπικής παραστρατιωτικής οργάνωσης "Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος Ακριτών" (ΕΣΕΑΑ).

 11. Original: AltSol Company - Rules: RDA