Ροδάκης, Περικλής. Η απεργία πείνας στις φυλακές Αργοστολίου : 28 Μαϊου - 10 Ιουνίου 1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ροδάκης, Περικλής (1923-2013)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Κεφαλονιά (Νησί)
  1. Φυλακές
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Φυλακές Αργοστολίου
  1. W0583
  1. "Σωφρονιστήριον Αργοστολιού" ή αλλιώς "Εγκληματικαί Φυλακαί Κεφαλληνίας". Τι σημασία, όμως, μπορεί να 'χουν για τους τροφίμους της τα ονόματα που άλλαξε μέσα στα χρόνια μια φυλακή; Καμιά, ηχεί βεβιασμένα η απάντηση, ειδικά αν η φυλακή αυτή συνδέθηκε ήδη από την στιγμή του σχεδιασμού και της κατασκευής της με τις πλέον αυστηρές τιμωρητικές λογικές της εξουσίας. Άλλωστε, οι ίδιες λογικές πρυτάνευσαν και στον τρόπο λειτουργίας της. Οι σκληρότερες δυνατές συνθήκες κράτησης στόχευαν στην εκμηδένιση του ανθρώπου. Ο αποκλεισμός του παραβάτη από την κοινωνία μέσω του εγκλεισμού δεν εξασφάλιζε την οριστική απαλλαγή της τελευταίας από τα "μιάσματα", ούτε εγγυόταν την κοινωνική και πολιτική ασφάλεια του καθεστώτος. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA