Δύο χρόνια πολέμου της Ελλάδος εναντίον του κόκκινου φασισμού - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2014.

  1. Έκδοση
    1. Διεθνείς διαστάσεις
    1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Γ΄ Σώμα Στρατού
    1. Αθήνα
    1. Ελεύθερη Σκέψις
  2. 2014