Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Γ΄ Σώμα Στρατού. Δύο χρόνια πολέμου της Ελλάδος εναντίον του κόκκινου φασισμού

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Γ΄ Σώμα Στρατού
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949
  1. W0586
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA