Η εθνική δράσις της αστυνομίας πόλεων : κατά την εποποιϊαν του 1940-41, την κατοχήν, το κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 και τον συμμοριακόν αγώνα - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πετρόπουλος, Κ.
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1948