Πετρόπουλος, Κ. Η εθνική δράσις της αστυνομίας πόλεων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πετρόπουλος, Κ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Αθήνα
  2. Πειραιάς
  1. Αστυνομία Πόλεων
  1. W0587
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA