Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων, 1921-1971 : και οι αστυνομικοί θεσμοί εν Ελλάδι από της βαθείας αρχαιότητος - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1971.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σταμάτης, Χαράλαμπος Θ.
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1971