Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων, 1921-1971

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σταμάτης, Χαράλαμπος Θ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1971
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Αστυνομία Πόλεων
  1. W0588
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA