Ρούσσης, Γιάννης Γ. (1915-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1915
  3. Έλληνας
    1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
    1. Αστυνομία Πόλεων