1η Μεραρχία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)

 1. Οργανισμός
 2. Θεσσαλία
 3. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 4. Ένοπλα σώματα και μονάδες Αριστεράς
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Φλωράκης, Χαρίλαος (1914-2005)
  1. Μπελογιάννης, Νίκος (1915-1952)
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA