Γεωργάς, Βαγγέλης. Η Ι μεραρχία του ΔΣΕ. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Θεσσαλία 1946-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γεωργάς, Βαγγέλης (1988-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2021
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Θεσσαλία
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. 1η Μεραρχία Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0682
  1. Το βιβλίο διερευνά τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Θεσσαλία με επίκεντρο την Ι Μεραρχία του ΔΣΕ. Βασικοί στόχοι του είναι η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στον Εμφύλιο σε τοπικό επίπεδο και η σκιαγράφηση της σύνθεσης, της δράσης και του αξιόμαχου μιας μεγάλης μονάδας του ΔΣΕ.
   Αρχικά, περιγράφεται η πορεία προς την ένοπλη σύγκρουση και η καταστολή της Αριστεράς. Στη συνέχεια, καταγράφεται η προσπάθεια δημιουργίας τακτικού στρατού και παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις της διετίας 1948-49. Ακόμα, αναλύονται επιμέρους θέματα, όπως είναι ο εξοπλισμός και ο εφοδιασμός της Ι Μεραρχίας, η στρατολογία, οι λιποταξίες και το Υγειονομικό. Τέλος, εξετάζεται η στάση του πληθυσμού της Θεσσαλίας απέναντι στον ΔΣΕ και καταγράφονται οι ανθρώπινες απώλειες με βάση ποσοτικά στοιχεία.

   Bookstars
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA