"Έφοδος στον ουρανό" : Βάλτος - Γράμμος, Μάρτης - Απρίλης - Μάης 1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2008.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γεροζήσης, Τριαντάφυλλος Αθ. (1934-2018)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  4. 2008