Πρόσωπα, μνήμες, γεγονότα - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2017-2019.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γεροζήσης, Τριαντάφυλλος Αθ. (1934-2018)
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 2017-2019