Η φωτογραφική απεικόνιση της δεκαετίας 1940-1950 : ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μέσα από φωτογραφίες τύπου - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007.

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Κασσιανού Νίνα
  3. 2007
  4. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007