Η φωτογραφική απεικόνιση της δεκαετίας 1940-1950 : ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μέσα από φωτογραφίες τύπου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κασσιανού Νίνα
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Φωτογραφικές διαστάσεις
  2. Ειδησεογραφικές διαστάσεις
  1. W0602
  1. On line πρόσβαση από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
  2. Handle
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA