Η πολιτική δραστηριότητα των λογοτεχνών στη δεκαετία 1940-1950 - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2018.

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Μόσχος, Βασίλης Αθ.
  3. 2018
  4. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2018