Μακεδονία, Ανατολική

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές
  1. Δράμα (Νομός)
  2. Καβάλα (Νομός)
  1. Μακεδονία
  1. 308464 ⟶ Μακεδονία, Ανατολική
  1. 6697803 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA