Χατζηαναστασίου, Τάσος. Οι εθνικιστές οπλαρχηγοί στη βουλγαροκρατούμενη Μακεδονία και Θράκη

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χατζηαναστασίου, Τάσος (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2005
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Μακεδονία, Ανατολική
  2. Θράκη
  1. Αντιστασιακές οργανώσεις της Εθνικοφροσύνης
  2. Βουλγαρική κατοχή
  1. W0054/05
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Συγγραφέας]. Οι άλλοι καπετάνιοι : αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου