Γιάννης Σαλλάς : ο ηγέτης της Ελληνικής Μέσης Ανατολής και του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου - Ικαρίας - Αθήνα: "Νέα Ικαρία", 2005.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Χριστάκος, Νίκος Κ.
    1. Αθήνα
    1. "Νέα Ικαρία"
  3. 2005