Χριστάκος, Νίκος Κ. Γράμμα απ' το σύντροφο (δημοκρατικοί αγώνες 1941-1949)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χριστάκος, Νίκος Κ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1985
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μέση Ανατολή
  2. Σάμος (Νησί)
  1. Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση (ΑΣΟ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Σάμου (ΔΣΣ)
  1. W0611
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA