Αναμνήσεις απʹ το Μακρονήσι - 2η έκδοση. - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1974.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γελαδόπουλος, Φίλιππας Ι. (1917-)
  3. 2η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  4. 1974