Αναμνήσεις απ' το Μακρονήσι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γελαδόπουλος, Φίλιππας Ι. (1917-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1965
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0090
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA