Δεκαετία του ’40 και οι Χαλανδραίοι : προφορικές μαρτυρίες - 1η έκδοση. - Χαλάνδρι: Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ), [2020].

 1. Έκδοση
 2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
  1. Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ)
  1. Ανυφαντάκη, Ελένη
  2. Σιαφάκα, Αθανασία (Νάση)
  1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
 3. 1η έκδοση
  1. Χαλάνδρι
  1. Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ)
 4. [2020]