Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ). Δεκαετία του ’40 και οι Χαλανδραίοι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ)
  1. Σιαφάκα, Αθανασία (Νάση)
  2. Ανυφαντάκη, Ελένη
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2019
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Χαλάνδρι
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  1. W0625
  1. Τα βιώματα πολλών Χαλανδραίων από τα χρόνια της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου βρήκαν τη θέση τους στην προφορική ιστορία της πόλης και στην καλαίσθητη έκδοση «Δεκαετία του ’40 και οι Χαλανδραίοι», που επιμελήθηκε η ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ) με τη συνδρομή του Δήμου.

   Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει πληθώρα μαρτυριών αφανών πρωταγωνιστών των ιστορικών γεγονότων της δεκαετίας του ’40. Περιλαμβάνει επίσης φωτογραφικά τεκμήρια, ένα συνοπτικό ιστορικό πλαίσιο που η Ομάδα έκρινε αναγκαίο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και ένα «Μικρό Ιστορικό» για το Χαλάνδρι εκείνης της εποχής.

   Χτύπος.gr
  1. Πλήρη ψηφιακή πρόσβαση στο έργο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA