Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη, Ελένη

  1. Πρόσωπο
  2. 1933
  3. Μαριολάτα Φωκίδας
  4. Ελληνίδα
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
    2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)