Μαστρολέων-Ζέρβα, Μαριγούλα (1926-2007)

  1. Πρόσωπο
  2. 1926
  3. 2007
  4. Πειραιάς
  5. Ελληνίδα