Εξόριστες : Χίος, Τρίκερι, Μακρονήσι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαστρολέων-Ζέρβα, Μαριγούλα (1926-2007)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1985
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Χίος (Νησί)
  2. Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας
  3. Μακρόνησος
  1. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  2. Χίος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  3. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0085
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA