Στις μυλόπετρες της βίας : (γυναικόπαιδα στην εξορία) - Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1980.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αποστολοπούλου, Ναταλία (1914-2008)
    1. Αθήνα
    1. Σύγχρονη Εποχή
  3. 1980