Αποστολοπούλου, Ναταλία. Στις μυλόπετρες της βίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αποστολοπούλου, Ναταλία (1914-2008)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1980
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Παιδιά στις φυλακές και στους τόπους εξορίας
  2. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0156
  1. Η Ρόζα μας -  Η Λίζα μας -  “Σκοτώνουνε τη Μπουμπού” -  Η αισιόδοξη -  Η μεταγωγή μιας  μωρομάνας  -  Τέσσερα παιδάκια “λαμπρένουνε”  - Θυσία μιας ζωής -  Όρθια ώς το τέλος - Η αρπαγή των παιδιών -  Η θεία  Κούλα, ή… Τρούμαινα

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA