Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949) - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2005.

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Αλβανός, Ραϋμόνδος (1971-)
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  3. 2005